ERFA: Bedre digitale arbejdsgange i den almene

Onsdag d. 24. januar 2018 afholdt vi årets første ERFA-møde for den almene boligsektor.

Mange forskellige boligforeninger var repræsenterede, og dagens fokus var på øget brugervenlighed i serviceweb - både for beboere og medarbejdere

Serviceweb og Chatbots 

Mødet blev indledt med en gennemgang af udviklingen i moliri. Efter en periode med fokus på performanceforbedring, har vi nu øget vores fokus på optimering af moliris funktioner, hvor bl.a. serviceweb skal være endnu nemmere at anvende. 

En af de ændringer, som har til formål at øge brugervenligheden i serviceweb, er de såkaldte chatbots – en servicebot, som beboeren kan chatte med, og som kan svare på brugerens spørgsmål ved at crawle gennem den data, der ligger tilgængelig i moliri.   

Ved hjælp af chatbots bliver bl.a. udfyldning af digitale blanketter, mere overskueligt, simpel og intelligent, da processen tager form som en chat.  

  

Mere brugervenlighed for medarbejdere     

Herefter forsatte mødet med fokus på større brugervenlighed for medarbejderne i boligforeningen. Her blev der bl.a. diskuteret: 

  • Digital opsigelse, som er en del af et projekt, hvor 10 boligselskaber i samarbejde med EG, er gået sammen om at udarbejde en funktionalitet, som gør det muligt at opsige et lejemål, eksempelvis via serviceweb i moliri, og at opsigelsen herefter sendes direkte til EG, hvor den automatisk journaliseres.  
  • Microsoft Flow, som gør det muligt at koble forskellige online services i et flow. Et eksempel kunne være, hvis der sendes en mail til en udvalgt mailadresse, så oprettes der automatisk en kalenderbegivenhed.  
  • Muligheden for at modtage notifikationer udenfor moliri, eksempelvis i browseren eller via e-mails. På den måde, kan man altid holde sig opdateret på relevant information i moliri - selvom man ikke er logget ind.   
  • Brug af serviceweb blandt medarbejde, hvor man eksempelvis nemt kan indberette kørsel eller diverse udlæg til refusion.   

Erfaringer fra Århus Omegn  

Efter frokostem holdt Jacob Rahbek fra Århus Omegn et gæsteoplæg, hvor han fortalte om deres erfaringer med serviceweb og gav en gennemgang af, hvordan de bruger det i praksis.   

Århus Omegn bruger serviceweb til to former for servicehenvendelser: udfyldning af digitale blanketter og bestilling af opkald hos en medarbejder. Heraf er det de digitale blanketter, der indtil videre bliver benyttet mest. Jacob fortalte desuden, at Århus Omegn, siden de fik serviceweb i juli 2016, har modtaget intet mindre end 900 henvendelser via denne kanal.

GDPR - Den nye persondataforordning  

Som de fleste sikkert ved, træder en ny persondataforodning i kraft d. 25. Maj 2018, så dette emne havde vi naturligvis også på dagsordenen for det netop afholdte ERFA-møde.  

Hos Bleau har vi således både foretaget organisatoriske ændringer, ligesom vi er i fuld gang med at tilpasse vores produkter til de skærpede krav.  
Bl.a. er vi ved at udvikle et automatisk oprydningssystem, som er i stand til at scanne dokumenter og pågribe personlige data. Derudover foretager vi en række mindre rettelser, som har til formål at slette den personfølsomme information, der logges i vores systemer, efter en given periode. 

Vi håber, årets første ERFA-møde har givet deltagerne et godt indblik i mulighederne for at opnå bedre digitale arbejdsgange, og vi takker for et godt arrangement.   

Udgivet:
29. januar 2018
Tags:
Større digital forretningsforståelse? Kontakt os i dag