ViSS.dks nye webløsning er

let, imødekommende og med fokus på målgrupperne

Kunden:
Videnscenter Skanderborg Sølund (ViSS.dk) blev etableret i forbindelse med kommunalreformen 2007 i et samarbejde mellem Skanderborg Kommune og Landsbyen Sølund. ViSS.dk udspringer af Landsbyen Sølunds kursusafdeling og tager udgangspunkt i pædagogisk praksis for mennesker med udviklingshæmning.

Casen:
ViSS.dks gamle design fra 2007 var meget teksttungt og ikke specielt brugervenligt for ViSS.dks to primære målgrupper, specialområdet og almenområdet. Det gamle design adskilte ikke de to målgrupper fra hinanden, hvilket gav forvirring om, hvem løsningen henvendte sig til. Som en sidste ting blev det aftalt at forbedre tilmeldingsflowets brugervenlighed - både til fordel for den, der opretter kurset, og den, der tilmelder sig og skal informeres om kurset.

Løsningen:
Det nye ViSS.dk er moderne, imødekommende og fokuserer på de to målgrupper, almenområdet og specialområdet.

Designet er let - både hvad angår udtryk og tilgængelighed. Mængden af white space giver ro og overskuelighed, og det responsive webdesign gør det nemt for brugerne at tilgå løsningen på tværs af enheder.

Tilmeldingsflowet - bestående af formularer og mails - er desuden blevet mere logisk og informativt. Brugerne får derfor en markant bedre oplevelse, når de tilmelder sig ViSS.dks kurser, temadage og konferencer.

Farver
#B1D0E5
#00335A
#76EE00
#262626
#E5E3E4
#FFFFFF
Overskrift | Quicksand Bold
AaBbCc0123
Lorem ipsum dolor sit
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
!Ӥ$%&/()=?0123456789
Brødtekst | Quicksand Light
AaBbCc0123
Lorem ipsum dolor sit
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
!Ӥ$%&/()=?0123456789
Let, informativ og responsive løsning
Vi er meget glade for det designmæssige ”lette udtryk”, som hjemmesiden har fået, bl.a. de små bokse, som både har en tekst- og en billedprofil, der gør det let for kunden at få nok information til at vælge. Samtidig betyder det responsive design, at det er let for brugerne at tilgå hjemmesiden fra såvel pc, iPad som smartphones.

- Jette Lund Lorenzen, Formidlingskonsulent, ViSS.dk

Tablet og smartphone
Forventninger til det nye ViSS.dk
Vi forventer, at besøgstallet vil vokse, og at vi vil opleve en øget omsætning. Brugerne skal i højere grad end tidligere søge efter viden om mennesker med udviklingshæmning på specialområdet og/eller andre psykiske funktionsnedsættelser på almenområdet.

- Jette Lund Lorenzen, Formidlingskonsulent, ViSS.dk

Opsummering
  • Imødekommende design med fokus på ViSS.dks to målgrupper

  • Logisk og informativt tilmeldingsflow

  • Let at tilgå fra smartphone og tablet

Kunde:
ViSS - Videnscenter Skanderborg Sølund
Opgave:
Hjemmeside:
www.viss.dk

Kontaktperson

Damir Brandic - Forretningskonsulent

Damir Brandic

Forretningskonsulent

E-mail:
Telefon: 52397737

Større digital forretningsforståelse? Kontakt os i dag