Support til Kalundborg Kommune

Løbende sparring, support og udvikling til Kalundborg Kommune

Bleau har siden 2013 fungeret som Kalundborg Kommunes faste servicepartner. 

Blandt de opgaver, som Bleau har hjulpet Kalundborg Kommune med at løse, kan nævnes: 

  • Hjemmesideservice - og support
  • Sparring til ny og eksisterende funktionalitet
  • Udvikling af ny funktionalitet
  • Analyse og optimering af hjemmeside
  • Opgradering af CMS (Dynamicweb)

 

"Vi har en fast kontaktperson hos Bleau, som holder snor i igangværende sager og følger op på dette ved ugentlige telefonmøder. I det daglige har vi som regel mest kontakt med supporten - og vi har kun oplevet en god, hurtig og professionel service, uanset hvad det omhandler. Analyseresultater konverteres til lettilgængelige punkter, som nemt kan realiseres. Bleau er et firma, som har fokus på muligheder frem for begrænsninger, og byder gerne ind med ideer til udvikling og design i samarbejde med os."

Heidi T. Kristensen - Webmaster, Kalundborg Kommune

 

Kunde:
Kalundborg Kommune
Opgave:
Hjemmeside:
www.kalundborg.dk

Kontaktperson

Damir Brandic - Forretningskonsulent

Damir Brandic

Forretningskonsulent

E-mail:
Telefon: 52397737

Større digital forretningsforståelse? Kontakt os i dag