Frederikshavn Kommune

Evidens og data danner grundlag for reelle anbefalinger udarbejdet specifikt til Frederikshavn Kommune.


I samarbejde med Frederikshavn Kommune har Bleau rådgivet og hjulpet kommunen med at fremme evidens og data på kommunens digitale løsninger. Det første Bleau Optimize forløb fokuserede på kommunens hjemmeside, og hvordan borgerne brugte kommunens hjemmeside. Efterfølgende lavede vi måling og dataindsamling på kommunens intranet, hvor vi påviste en diversitet i den måde, medarbejderne brugte intranettet på. Vi fandt bl.a. frem til at sammenspillet mellem sociale- og personlige behov, flow og brugervenlighed bør være i fokus, hvis man vil skabe de bedste arbejdsgange. 

At fremme evidens og data var en central del af optimeringsforløbet, og de konkrete anbefalinger, som forløbene indeholdt, er dermed baseret på reel data, hvilket sikrer, at forbedringerne tager udgangspunkt i Frederikshavn Kommunes medarbejderes og borgers specifikke adfærd. Altså er optimeringerne baseret på brugeradfærd, som fx omfatter de mest besøgte undersider, de mest anvendte søgeord og de henholdsvis mindst og mest populære sider.

"Det har været et rigtig fint forløb med mange gode målinger. Forløbet har gjort os klogere på mange punkter, og vi vil bruge vores erfaringer i opbygningen af vores nye intranet. Derudover har det været et overskueligt forløb med fleksibilitet og fokus – og det er et forløb, som jeg gerne vil anbefale til andre kommuner.” 

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi ved Frederikshavn Kommune, Jacob Wenzel

Kunde:
Frederikshavn Kommune
Opgave:
Hjemmeside:
www.frederikshavn.dk

Kontaktperson

Damir Brandic - Forretningskonsulent

Damir Brandic

Forretningskonsulent

E-mail:
Telefon: 52397737

Større digital forretningsforståelse? Kontakt os i dag