Med det offentlige i lommen – Mobile borgerservices

En undersøgelse om kommunernes nuværende anvendelse og strategi for fremtidig anvendelse af mobile hjemmesider.

Undersøgelsen blev foretaget i efteråret 2011, og i et white paper præsenteres resultaterne. Her får du et indblik i undersøgelsen.

Der er en massiv fokus på de tendenser inden for anvendelsen af mobiltelefoner blandt brugere og borgere blandt både offentlige of private organisationer. Hvor erhvervslivet har anerkendt den hast, hvormed det nye medie vinder ind som platform for kommunikation og samhandel, viser vores undersøgelse, at de danske kommuner halter bagefter.

Bleau har derfor i løbet af efterår 2011 researchet på de mobile brugeres anvendelse af mediet og undersøgt kommunernes planer for at imødekomme disse brugere. Fundamentet for undersøgelsen tager afsæt i to faktorer, som påvirker kommunernes it-strategier; netop et stigende behov for mobil tilstedeværelse og et krav om tilgængelighed.

Hvad siger statistikkerne og Bleaus undersøgelse?

I 93 % af alle danskernes hjem er der en mobiltelefon, hvoraf en tredjedel er smartphones. Derfor har der været en enorm hype omkring servicering af disse brugere via applikationer eller mobile hjemmesider.

De seneste tal fra FDIH's undersøgelse ”Dansk e-handelsanalyse” viser, at der allerede her i tredje kvartal i år er en stigning på 100 % i brugere, der e-handler fra mobilen i forhold til samme periode sidste år, hvilket medfører, at virksomheder er begyndt at opruste på mobil-servicering af brugerne.

Kommunerne, derimod, synes ikke at imødekomme den eksplosive udbredelse af smartphones ved eksempelvis at prioritere at være tilgængelige på mobile platforme via applikationer og mobile hjemmesider. Vores undersøgelse viste nemlig, at kun syv ud af landets 98 kommuner på nuværende tidspunkt har en mobil hjemmeside, og at kun 29 kommuner herudover pt. har lagt konkrete planer for at udarbejde en. Det betyder dog også samtidigt, at der stadig er 62 (!) kommuner som endnu ikke har lagt konkrete planer for, hvordan de vil servicere deres mobile borgere.

Dette resultat kan undre, idet den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi anerkender, at ”den hurtige udbredelse af smartphones o.l. giver borgerne endnu bedre muligheder for at kommunikere digitalt med det offentlige” og set i det lys, at Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, IT-og telestyrelsen samt Bedst På Nettet alle understreger vigtigheden af, at kommunale hjemmesider bør være tilgængelig for det størst mulige antal brugere i flest mulige situationer.

Hvorfor fravælger kommunerne mobile hjemmesider?

Da vi adspurgte kommunerne, hvad der ligger til grund for den manglende indsats på det mobile medie, var nogle af de mest udbredte svar, at kommunerne enten ikke havde oplevet et behov, eller havde den nødvendige viden om, eller fokus på mobile hjemmesider. Derfor sætter white paperet indledningsvist fokus på behovet ved blandt andet at fremhæve den stigende anvendelse af smartphones samt erfaringer og undersøgelser fra Gentofte kommune, der allerede i 2009 viste et synligt behov. Efterfølgende gennemgår white paperet de muligheder, der foreligger indenfor mobil borgerservice via apps og mobile hjemmesider.

Til borgerrettet mobil kommunikation bør kommunerne fokusere på mobile hjemmesider…

…ikke apps! Dette er en af white paperets væsentligste konklusioner. Dette kommer måske som en overraskelse idet apps er fantastisk populære blandt de mobile brugere, hvorfor mange organisationer foranlediges til at tro, at det må være det bedste værktøj til at servicere mobile brugere. I white paperet gennemgår vi derfor, hvornår organisationer bør tænke i apps, og hvornår mobile hjemmesider er et bedre alternativ.

Med udgangspunkt i faktorer som kommunernes eksterne målgrupper, begrænsede budgetter, krav om tilgængelighed og informationstunge sites konkluderer vi de mobile hjemmesider det bedste match. Derfor præsenterer vi i white paperet afslutningsvist et sæt best practices indenfor teknisk udvikling af mobile hjemmesider, som kommunerne eller andre, der ønsker at arbejde med mobile hjemmesider kan anvende som tjekliste, når de i den nære fremtid kaster sig ud i udviklingen af disse.

Hent ”Det offentlige i lommen – Mobile borgerservices”

Udgivet:
15. november 2011
Tags:
Større digital forretningsforståelse? Kontakt os i dag