Min Side+ Serviceweb

Det fjerde ben i Min Side+, der binder hele platformen sammen – og skaber dialog på tværs af hele boligselskabet.

Da vi for tre år siden startede udviklingen af Min Side+, var det med udgangspunkt i én samlet platform målrettet de allermest væsentlige interessenter i et boligselskab – beboere, bestyrelser og personale.

Nu er vi klar med Serviceweb, der binder hele platformen sammen og skaber mulighed for endnu mere samarbejde og dialog gennem Min Side+.

Automatiske workflows og øget dialog

Med Serviceweb er det nu muligt at håndtere fleksible servicehenvendelser direkte gennem den dynamiske brugerflade i Min Side+.

Serviceweb er skabt gennem samarbejde med de boligselskaber, der allerede anvender Min Side+. Derfor tager Serviceweb direkte afsæt i konkrete problemstillinger, der opleves hver dag i den almene boligsektor.

Det betyder blandt andet, at Serviceweb gør op med, at henvendelser fra beboerne først skal forbi administrationen eller ender hos den forkerte servicemedarbejder, og at beboernes henvendelser kommer med mangelfulde eller forkerte oplysninger.

Det skyldes, at det er muligt for boligselskabet at definere workflows for, hvilke servicemedarbejder der skal modtage bestemte typer henvendelser, mens beboerne følger en række simple skridt, der sikrer, at alle henvendelser er så præcise som muligt.

For beboerne betyder det, at dialogen om henvendelser bliver endnu mere effektiv, mens det for boligselskabet betyder, at planlægning af ressourcer bliver nemmere og fejl minimeres.

Kontakt Julian, hvis I vil høre mere om, hvordan Serviceweb automatiserer jeres workflows og skaber øget dialog mellem beboer og boligselskab.

Udgivet:
19. januar 2017
Tags:

Kontaktperson

Julian Loeschcke - Forretningskonsulent

Julian Loeschcke

Forretningskonsulent

E-mail:
Telefon: 38400539
Mobil: 61718627

Større digital forretningsforståelse? Kontakt os i dag