Gør det nemt for dine e-handelskunder at handle hos dig igen

Hvis en kunde allerede én gang har købt en vare i din webshop, kan du lige så godt gøre det nemt for dem at købe igen.

Ofte har webshoppen i forvejen tidligere kunders betaling- og forsendelsesoplysninger lagret i en database, og disse data vil kunne og bør bruges i forbindelse med nye køb på hjemmesiden.

Hvis førstegangskøbende har haft en god oplevelse, viser statistikken, at de med stor sandsynlighed vil komme tilbage, men ligesom første gang forventer kunderne også at få en god oplevelse anden gang, de handler i butikken.

De små forskelle

E-handelsvirksomheder vil gerne differentiere sig fra sine konkurrenter og samtidig skabe en wow-oplevelse for sine kunder. Hvis det er lettere at handle anden gang for en kunde, giver dette kunden en wow-oplevelse, og det er med til at skabe værdi for kunden.

Mange e-handelsvirksomheder er som udgangspunkt bygget op efter samme struktur, og det er kun de små forskelle, som reelt differentierer dem fra hinanden. Men før man kan differentiere sig som e-handelsvirksomhed og give kunden en wow-oplevelse, skal man sørge for, at man kan lave de små forskelle i sin e-handel, der tilsammen udgør den store forskel.

Hvordan kan man lette checkout-forløbet for tilbagevendende kunder?  

Når der tales om tilbagevendende kunder i en e-handel, mener vi besøgende, der vender tilbage for at foretage et køb for anden gang. De fleste e-handelsbutikker har som udgangspunkt lagret kundens betaling- og forsendelsesoplysninger, så hvorfor ikke bruge oplysningerne til at gøre ekspeditionen hurtigere og nemmere for kunder, der vender tilbage?

Som eksempel vil vi fremhæve en løsning, som modeportalen miinto.dk gør brug af. Miintos kunder, der handler i shoppen for anden gang, har mulighed for at få udfyldt deres betalings- og forsendelsesoplysninger automatisk blot ved at indtaste deres tidligere anvendte e-mailadresse. Denne funktion vil minimere risikoen for, at en kunde falder fra under indtastning af betaling- og forsendelsesoplysninger, da den er med til at gøre handlen både nemmere og hurtigere at gennemføre.

Simplicitet og easy access

Mange potentielle e-handelskunder falder fra i checkout-forløbet pga. de mange indtastningsfelter. Hvis der er tale om et simpelt produkt, gider kunden ikke at forholde sig til en masse forskelige betalings-steps for derefter at bruge 5-10 minutter på at udfylde personlige oplysninger, som skal gives i forbindelse med et køb. Det gælder derfor om at gøre checkout-forløbet så simpelt som muligt for første- og andengangskøbere. Andengangskøbere vil i langt de fleste tilfælde benytte sig af den service, miinto.dk stiller til rådighed for at spare tid. Ved at give kunden mulighed for at udfylde ét betalingsfelt fremfor 7-8 yderligere felter, giver man kunden en oplevelse af, at det er nemt og ligetil at handle i den pågældende e-handel.

Udgivet:
20. august 2013
Tags:
Større digital forretningsforståelse? Kontakt os i dag