Er du på kant med loven på grund af cookiebekendtgørelsen?

En ny cookiebekendtgørelse er trådt i kraft.

I 2011 trådte den nye cookiebekendtgørelse i kraft. I al sin enkelthed betyder bekendtgørelsen, at hvis du har en hjemmeside, så SKAL du oplyse dine brugere om anvendelsen og lagring af cookies.

Formålet med cookiebekendtgørelsen er blandt andet at beskytte brugerne imod alle os erhvervsdrivende og vores mulighed for at analysere brugerne og deres adfærd. Det helt centrale i den nye cookiebekendtgørelse er, at brugerne skal oplyses meget grundigt om brugen af cookies, så brugerne af egen fri vilje kan vælge at give samtykke til cookies.

Cookiebekendtgørelsen stiller store krav til alle os, der har en hjemmeside – ingen tvivl om det. Vi skal sørge for, at informationen om de anvendte cookies står klart og tydeligt og på et letforståeligt sprog. Derudover er det helt essentielt, at vi giver brugeren mulighed for frivilligt at afgive samtykke til vores lagring af cookies.

At forstå, at brugerne frivilligt skal acceptere brugen af cookies, og hvordan man reelt set får dette til at fungere i praksis, har for rigtigt mange været udfordrende og svært. Derfor har vi indtil videre også set mange forskellige løsninger på problemet. Om kravet til frivillighed skriver IT-advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted (BvHD) i et notat:

”(…) kravet om frivillighed betyder, at brugeren skal have et faktisk valg. Det skal imidlertid ikke fortolkes så bredt, at brugeren også skal kunne bruge hjemmesiden, selvom han ikke accepterer cookies, medmindre brugen af den pågældende hjemmeside må anses for at være nødvendig for brugeren. Dette vil typisk gælde for offentlige myndigheders hjemmesider, som er den eneste eller mest hensigtsmæssige mulighed for at opnå bestemte informationer eller ydelser”.

Det betyder, at mange af de løsninger, vi har set indtil videre både private og offentlige, reelt set ikke lever op til cookiebekendtgørelsen. IT-juristerne vurderer, at ingen kan nøjes med en løsning, hvor der anlægges 100 procent implicit cookiesamtykke, da brugeren skal have mulighed for at foretage et frivilligt valg: Nemlig at bruge hjemmesiden eller ikke at bruge hjemmesiden før samtlige cookies sættes. Hertil skal det siges, at visse CMS cookies er uundgåelige selv før et samtykke. Men da CMS cookies stort set altid er nødvendige, for at hjemmesiden fungerer, er det acceptabelt, at de slipper ud til brugeren før et samtykke. De cookies, der specielt og oftest udgør et problem, er f.eks. Google Analytics, AddThis, AdWords, retargeting- og remarketing-værktøjer og lignende.

Vi vil fremhæve, at hvis brugerne er afhængige af hjemmesiden og ikke kan opnå bestemte informationer og ydelser andetsteds, så skal hjemmesiden fungere – også selvom brugeren fravælger brugen af cookies. Dvs. der må ikke være tale om en tvungen cookieaccept, fordi du ikke kan opnå dit formål andre steder.

Bleau Cookie

Hvis du vil være sikker på, at din virksomhed opererer inden for de nye regler, har vi udviklet en standardløsning, der sikrer, at din hjemmeside fungerer 100 procent indenfor cookiebekendtgørelsen fra det øjeblik, vi er færdige med arbejdet. Vores standardprodukt blokerer alle ikke-essentielle cookies til at starte med, og vi orienterer dine brugere om, hvordan de sletter cookies, hvis de finder det nødvendigt.

Hvis du har spørgsmål ang. vores cookieprodukt, kan du altid kontakte os til en uforpligtende snak for at høre mere.

Udgivet:
26. marts 2013
Tags:
Større digital forretningsforståelse? Kontakt os i dag