EBF 2017 - faglig sparring og et kig ind i fremtiden

Endnu et velykket EBF-seminar er rullet af stablen, og i år blev vi forkælet med spændende I-shops og et inspirerende foredrag af fremtidsforsker.

Hos Bleau benyttede vi blandt andet EBF 2017 til at fortælle, at vores vidensdelingsplatform, Min Side+, skifter navn til moliri.

Navnet, moliri, stammer fra latin, og betyder at skabe og opbygge. En definition, som i høj grad afspejler vores ambition om at være med til at skabe og opbygge vidensdeling hos de danske boligselskaber.

Du kan læse meget mere om, hvad der ligger til grund for navneskiftet, og hvilken betydning det har for dig, som Min Side + kunde, nedenfor

 


Fokus på brugeradfærd og personalisering

Til vores I-shop præsenterede vi, hvordan moliri er med til at skabe bedre trivsel, mere nærvær og et højere engagement hos brugerne. Gennem moliri personaliserer vi indhold på baggrund af brugerens adfærd, hvorved vi skaber nogle valg, som er nøjagtigt tilpasset den kontekst, som brugeren befinder sig i. moliri er et digitalt værktøj, som er med til at strukturere og automatisere trivielle og ressourcekrævende arbejdsopgaver, som afgjort letter hverdagen i administrationen.  

Helt konkret præsenterede vi, til I-shoppen, en række eksempler på, hvordan automatisering kan være med til at gøre selvbetjening nemt og trygt for brugeren. Blandt andet blev deltagerne præsenteret for vores integrerede boligsøgning, som, kort fortalt, er en helt ny, forbedret og mere målrettet måde at søge bolig på. Vi viste desuden eksempler på, hvordan vores personlige selvbetjening er bygget op omkring dynamiske og fleksible blanketter, kombineret med en integreret FAQ. Slutteligt lancerede vi vores nye dagsordensmodul, hvor vi har skabt et bedre univers for arrangering og afholdelse af møder, for eksempelvis bestyrelse og udvalg.

At være omstillingsdygtig og parat til fremtiden

EBF 2017 blev afsluttet med et spændende foredrag af fremtidsforskeren, Jesper Bo Jensen, som gav sit bud på hvordan Danmark – og boligbehovet - ser ud i 2050.

En af hans primære pointer gik på, at danskernes krav til deres boliger vil ændre sig – blandt andet kommer danskerne til at kræve større boliger, ligesom vi bliver ældre, og derfor har brug for en bolig i længere tid. Fremtidsændringer, som kun er mulige at imødekomme gennem øget effektivisering - f.eks. med digitalisering og nye metoder for byggeri.

Et tiltag, som vi hos Bleau gerne vil støtte op om.

Tak for i år og på gensyn til EBF 2018

Udgivet:
9. maj 2017
Tags:

Kontaktperson

Julian Loeschcke - Forretningskonsulent

Julian Loeschcke

Forretningskonsulent

E-mail:
Telefon: 38400539
Mobil: 61718627

Større digital forretningsforståelse? Kontakt os i dag