E-handel (4 af 4): Markedsføring - her går grænsen

Få en hurtig og overskuelig indføring i do’s and don’ts, når det gælder markedsføring på nettet.

Det siger sig selv, at det er forudsætning for at drive forretning på internettet, at potentielle kunder er klar over, at din webshop eksisterer, og at de har en idé om, hvad den tilbyder af services, produkter eller ydelser. Markedsføring er en naturlig del af det at drive forretning, men det kan være svært at hitte rede i, hvilke regler der gælder på området, og hvor grænsen går. F.eks. er der særlige regler, hvis markedsføringen henvender sig til børn og unge.

Herunder får du en hurtig og overskuelig indføring i do’s and don’ts, når det gælder markedsføring af din webshop. Indlægget er det sidste i serien om e-handel på den rigtige side af loven til gavn for forretningen.

De øvrige indlæg i serien, kan du læse her:

E-handel (1 af 4): En guide til lovgivningsjunglen
E-handel (2 af 4): Sådan bliver din webshop e-mærket
E-handel (3 af 4): Sådan håndterer du personoplysninger

Når en webbaseret virksomhed markedsfører sig, skal den følge de almindelige regler, der gælder for markedsføring. Få det hurtige overblik her:

Følg god markedsføringsskik

Først og fremmest kræver markedsføringsloven, at virksomheder lever op til god markedsføringsskik. Det indebærer for eksempel, at reklamer, der udnytter kunders angst for sygdom, er forbudte, ligesom det er forbudt at sælge farlige produkter. Det er heller ikke tilladt at snylte på andre virksomheders goodwill.

Undgå vildledende markedsføring

Virksomheder må ikke give vildledende eller forkerte oplysninger i forbindelse med markedsføring. Det er heller ikke tilladt at udelade væsentlige informationer i forbindelse med markedsføring.

En virksomhed skal altså for eksempel oplyse loyalt om sine varer eller ydelser og kunne dokumentere, at oplysningerne er rigtige.

Pas på med skjulte reklamer

Forbrugerne må aldrig være i tvivl om, at en reklame er en reklame. Derfor skal det altid fremgå klart, at der er tale om markedsføring uanset formen på reklamen og uafhængigt af, hvor den bringes.

En virksomhed må ikke bruge dialogbokse i markedsføringen, for eksempel et vindue på en hjemmeside, der fremstår som en fejlmeddelelse, men i virkeligheden er en reklame. Lydsignaler er heller ikke tilladte - for eksempel en lyd, der signalerer en indkommende e-mail, men som i virkeligheden skal henlede opmærksomheden på en reklame.

Brug sammenlignende reklamer varsomt

En sammenlignende reklame henviser direkte eller indirekte til en konkurrent eller til en vare eller ydelse, som udbydes af en konkurrent.

Sammenlignende reklamer er som udgangspunkt lovlige, men kun såfremt de:

 • er objektive
 • ikke vildleder
 • ikke skaber risiko for forveksling med en konkurrent
 • ikke miskrediterer en konkurrent
 • ikke snylter på en konkurrents goodwill

Henvend dig kun til forbrugere, der selv har bedt om det

En virksomhed må som udgangspunkt ikke henvende sig til forbrugere med henblik på salg, f.eks. via nyhedsbrev eller telefonopkald, medmindre modtageren forinden har bedt om det.

Fortæl kunden om dit produkt

Når en virksomhed giver en kunde et tilbud eller indgår en købsaftale med kunden, skal virksomheden vejlede forbrugeren forsvarligt om varen eller ydelsen. Det betyder, at kunden har krav på oplysninger om produktet som holdbarhed, vedligeholdelse og risici ved brug.

Eventuelle advarsler, brugsanvisninger og varedeklarationer skal som minimum være skrevet på dansk, når salget sker til almindelige forbrugere i Danmark. Hvis oplysningerne lige så godt - eller bedre - kan gives ved hjælp af tegninger eller alment kendte symboler, som for eksempel vejledning om vask i tøj, er det ok at bruge grafiske fremstillinger i stedet for tekst.

Særligt for markedsføring henvendt til børn og unge

§ 8 i markedsføringsloven er en generel skærpelse af de øvrige bestemmelser i loven. Den gælder i forbindelse med markedsføring over for børn og unge. Den er lavet for at beskytte børn og unge, der ofte er mere letpåvirkelige end voksne. Virksomheder må altså ikke udnytte børns manglende erfaring eller godtroenhed i forbindelse med markedsføring.

Se her, hvordan du håndterer markedsføring rettet mod børn og unge:

Sælg ikke alkohol til børn og unge

Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må ikke rette sig mod børn og unge, uanset hvilken form markedsføringen antager.

Carlsberg Danmark forsøger at overholde loven ved at bede brugerne af hjemmesiden oplyse, om de er over 18. Kun brugere, der oplyser, at de er over 18, kommer videre til den egentlige side med markedsføringselementer.

Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til anvendelse af rusmidler, herunder alkohol. Forbuddet betyder, at det ikke er tilladt at benytte øl, spiritus, narkotika eller lignende som blikfang til at sælge et produkt til børn og unge. Markedsføringen må heller ikke opfordre, inspirere eller opmuntre børn og unge til farlige situationer og til farlig, sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd.

Det betyder f.eks., at salg af rejser til unge under 18, der opfordrer til druk, ikke er lovlige.

Husk at få forældrenes samtykke

Forældre skal give samtykke til, at børn og unge oplyser en virksomhed om navn, adresse eller e-mailadresse, f.eks. i forbindelse med at modtage nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale.

Post med tilbud eller med opfordring til at afgive personlige oplysninger skal sendes til forældrene, og personligt adresserede breve må ikke sendes til børn og unge med mindre forældrene har givet samtykke til det.

Virksomheder må heller ikke opfordre børn og unge til at oplyse navne og adresser på kammerater, venner, familie og andre, som kunne være interesseret i at købe eller få en vare eller tjenesteydelse. Børns forældre skal også give samtykke til køb af varer eller ydelser på postordre eller via anden form for fjernsalg som via mobiltelefon eller internet. Det gælder også ved indmeldelse i klubber eller tegning af abonnementer.

Pas på med rapporter og konferencer om børn og unge

Det er en tendens i tiden, at erhvervsdrivende retter markedsføringen mod børn og unge, fordi det her vist sig, at denne gruppe har stor indflydelse på, hvilke produkter familier køber.

Tendensen ses ikke blot i selve markedsføringen, men i tiltag som konferencer og rapporter om, hvordan man bedst muligt får børns opmærksomhed og påvirker dem på den mest effektive måde.

Forbrugerombudsmanden har flere gange fundet rapporter og konferencer om emnet i strid med god markedsføringsskik.

Vildled ikke børn om pris, størrelse og værdi

Børn har ikke den samme kritiske sans som voksne. Når produkter præsenteres for børn, er det derfor forbudt at komme med vildledende oplysninger om produktets størrelse, pris, værdi osv.

Brug ikke børn og unge til at markedsføre dine produkter

Som erhvervsdrivende må du ikke benytte børn og unge til at markedsføre dine produkter. Det er også forbudt at opfordre børn og unge til blandt venner og bekendte at hverve nye kunder mod betaling for indsatsen i form af varer, der f.eks. karakteriseres som 'gaver'.

Skjul ikke reklamer

Reklamer skal klart fremstå som reklamer i alle medier, især når markedsføringen retter sig mod børn og unge.

Der skal være en klar adskillelse mellem, hvad der er reklame rettet mod børn og unge, og hvad der er underholdning (herunder leg og spil).

Følg disse retningslinjer:

 • Der skal være en klar adskillelse mellem markedsføring rettet mod børn og unge og markedsføring af varer og tjenesteydelser, der kun er beregnet til voksne.
 •  Børn og unge må ikke opfordres til at købe varer eller indgå andre aftaler via internettet.
 • Virksomheder skal sørge for foranstaltninger der sikrer, at børn og unge ikke foretager køb og træffer aftaler via internettet uden forældres samtykke.
 • Der må ikke stilles børnene eller de unge en belønning i udsigt (penge, gave eller andet) for at opholde sig på eller deltage i aktiviteter på en hjemmeside.
 • Forældre bør opmuntres til at deltage i og/eller overvære deres børns aktiviteter på nettet.
 • I markedsføringen må der ikke benyttes links til andre sider på internettet, hvis disse sider ikke lever op til god skik.
 • Erhvervsdrivende bør stille teknikker til rådighed for børns forældre, der kan give dem mulighed for at begrænse det materiale, deres børn har adgang til via internettet.

Sørg for at følge ovenstående retningslinjer. Så er du nemlig sikker på, at du markedsfører din viksomhed på den rigtige side af loven.

Udgivet:
14. maj 2012
Tags:
Større digital forretningsforståelse? Kontakt os i dag