Derfor er Google Analytics IKKE ulovligt i Danmark

Mange er i tvivl om, hvorvidt Google Analytics er ulovligt - specielt for offentlige sites. Her er den fulde forklaring med dokumentation.

Af Esben Rasmussen

Mange har spurgt, om Google Analytics egentligt er lovligt at bruge i Danmark - og det, som de typisk bekymrer sig om, er:

  1. Kan Google Analytics data sidestilles med persondata og giver det os så problemer i forhold til persondataloven?
  2. Er der nogle problemer med at det ikke er dansk?

Det korte svar er: Det er lovligt.

Ønsker du lidt flere argumenter for hvorfor det forholder sig sådan, vil jeg nu vise den nærmere sammenhæng.

Som det første vil jeg bede dig om at kigge på fodnoterne på side 10 i denne pdf: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_da.pdf

Heraf fremgår det, at vores danske embedsmænd vurderer, at EU sidestiller cookies med personoplysninger. Hvis du ud fra cookies eller IP-adresser har mulighed for at identificere en person bag, så er det at sidestille med person(henførbare)oplysninger.

Vi har altså nu fastslået, at ud fra EU's definition - så fungerer Google Analytics ved at indsamle personoplysninger.

Men indsamling af personoplysning med henblik på statistik er ifølge persondataloven ikke et problem:

"Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet."

Dvs. så længe du opfylder cookiebekendtgørelsen, hvor du tydeligt på din cookie-/privatlivsinfoside informerer om, hvad du bruger Google Analytics til, lever du op til persondataloven for indsamling af persondata på dansk grund.

MEN da Google Analytics har sine datacentre i USA, udleverer du dataene fra Danmark...

Danske websites må som sagt gerne registrere personoplysninger (inden for rimelighedens grænser), men personoplysninger må som udgangspunkt ikke udleveres til "tredjeland" uden at den person, som dataene repræsenterer, godkender det. "Tredjeland" er defineret som et land uden for EU. [http://www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven/].

Helt konkret står der i persondatalovens kapitel 7:

"§ 27. [stk. 1 - min tilføjelse] Der må kun overføres oplysninger til et tredjeland, såfremt dette land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, jf. dog stk. 3."
"Stk. 3. Ud over de i stk. 1 nævnte tilfælde kan der overføres oplysninger til et tredjeland, såfremt
1) den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke, [...]"

På godt dansk betyder det, at der undtagelsesvis godt må overføres personoplysninger til tredjeland uden personens godkendelse, hvis bare tredjeland har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Heldigvis for os, der ønsker at bruge Google Analytics, er der indgået en Safe Harbor-aftale (http://www.datatilsynet.dk/offentlig/kort-om-persondataloven/overfoersel-til-tredjelande/) med USA , hvor amerikanske virksomheder kan tilslutte sig, hvis de opfylder de amerikanske og europæiske krav til databehandling... På denne liste over sikre virksomheder i USA finder vi Google.

På grund af Safe Harbor-aftalen, er USA at betragte som et sikkert tredjeland, og det er derfor helt lovligt, at bruge Google Analytics.

Konklusionen er altså, at du helt trygt kan benytte Google Analytics til din webstatistik, da Danmark og EU har en aftale med USA og Google, som sikrer vores data - selvom de måtte være klassificeret som personoplysninger.

Og hvis du halter med at informere om cookies (og dermed leve op til persondataloven), så har du lidt tid endnu - i hvert fald i forhold til cookiebekendtgørelsen.

Erhvervsstyrelsen har udtalt til Politiken, at der inden for et år (fra august 2012) skal komme styr på cookie-tilstandene her i Danmark og at man derefter ikke vil acceptere tilstandende. Dvs. lever du ikke op til cookiebekendtgørelsen endnu, har du (formentligt) lidt mere end et halvt års tid til at få rettet op på det.

Vi er selv i fuld gang med Google Analytics her på hjemmesiden.

Udgivet:
29. november 2012
Tags:
Større digital forretningsforståelse? Kontakt os i dag