Boost salget på din julehandel ved at forbedre din produktvisning

Sælg mere med få virkemidler og få mere ud af din shop.

Af Esben Rasmussen

Der er mange forskellige måder, hvorpå du hurtigt og effektivt kan booste salget på din e-handel især i den kommende juletid. Jeg vil her vise, hvordan du med få værktøjer med garanti kan øge din juleomsætning - alene ved at hjælpe brugerne på dine produktsider.

Alle os, der handler på nettet kender de mange fordele, men også nogle af de ulemper online handel medfører. Oplevelsen af, at man finder et produkt, men fravælger at købe det, fordi man ikke kan se varen ordentligt eller er i tvivl om en egenskab. Jeg ved ikke med dig, men det er en situation, jeg har oplevet en del gange efterhånden - især fordi produktvisningen er mangelfuld.

Jeg vil her gennemgå nogle generelle guidelines og effektive funktioner du bør være opmærksom på, som kan hjælpe dig med at sælge mere - alene fordi du hjælper brugeren.

Produktvisningspyramide

Uanset om vi spiser, arbejder, går til fest eller shopper, så har vi altid nogle behov, der skal dækkes. Start derfor altid med at tænke på behovspyramiden, når du opretter nye produkter - og husk at al guf som bekendt ligger i toppen, men uden de nærende lag derunder, kommer vi ikke langt.

Dine kunder har som minimum behov for lokkende/sælgende sti ned til produktsiden [det basale], en præcis og dækkende produktbeskrivelse [det nødvendige] samt lækre produktbilleder og muligheden for at forestille sig selv med produktet [det realiserende].

Skriv en præcis og dækkende produktbeskrivelse

Kunderne bygger en stor del af deres købsbeslutning på den produktinformation, de kan læse i din e-shop. Derfor skal du være opmærksom på, at beskrive og præsentere dine varer på en fyldestgørende måde, uden at det bliver for langhåret og kedeligt.

Det basale

For at leve op til det basale, skal du skrive tekst og bygge navigation, som gør at brugerne via bl.a. søgemaskinerne finder dine produkter. Her er det vigtigt at indtænke SEO som en del af produktbeskrivelserne - og ikke mindst produkttitlerne. Husk også på, at dit salg og din chance for at motivere brugeren allerede begynder i søgeresultatet i Google - hvis det ikke appellerer til brugeren, så vælges konkurrentens søgeresultat.

Det nødvendige

For at levere det nødvendige, skal du sørge for at skrive fyldestgørende om produkternes egenskaber og fakta - og ikke mindst så de matcher andre officielle beskrivelser af produkterne. Er der afvigelser i dine fakta og de fakta, som står andre steder, kan brugerne komme i tvivl om, hvorvidt de har det rigtige produkt... Er en bruger først kommet i tvivl én gang i din shop, skal der ikke meget til for at han føler sig tryggere hos konkurrenten - hvis eneste force måske bare er, at han taler et tydeligere sprog.

Derudover skal dine fakta give svar på behov og bekymringer - så som fysiske mål i forhold til risiko for pladsmangel, eller f.eks. støjniveau i forhold til placeringen osv.

Det realiserende

For at levere det realiserende, skal du sætte brugeren i stand til at forestille sig, hvordan produktet hjælper - og ikke mindst hvordan det i sidste ende kommer brugeren til gode. Alle undersøgelser viser, at desto mere brugeren køber din idé om produktet og din fremstilling af idéen, desto større sandsynlighed er der for, at brugeren handler hos dig og ikke din konkurrent - som har samme vare. Mangler du inspiration, kan du se på det maleriske sprog (som gør det let for brugeren at forestille sig produktets brug), der benyttes af f.eks. www.groupon.dk, når de skal beskrive fysiske produkter. Et kreativt eksempel på hvordan de beskriver "Saml selv rammen til dit billede" er f.eks.: "Med til kanvastrykket følger et samlesæt, der i et snuptag bliver til en elegant skjult ramme, som kan bruges til ophængning af det flotte kunstværk.".

Komplekse produkter

Varer og produkter, der kræver komplekse produktbeskrivelser – som eksempelvis elektronik -, kan med fordel have to produktbeskrivelser: En, der kort opsummerer de vigtigste funktioner ved produktet, og en anden, der opstiller alle oplysninger samlet – gerne i en tabel, hvilket øger overskueligheden.

En måde at gøre det på er eksempelvis som på nedenstående billede. Man præsenterer produktet "overfladisk" med billede og en ganske kort tekst, hvilket skaber overblik. Derudover opretter man links som kunden kan klikke sig videre ind på, hvis en mere præcis og fyldestgørende produktbeskrivelse ønskes.

Eksempel fra Elgiganten.dk.

Tag billeder af høj kvalitet

Idet kunden ikke har mulighed for at se produktet i virkeligheden, er det vigtigt, at der er så gode billeder af produktet som muligt. Her er tre ting, du særligt bør overveje.

1. Brug kun billeder af høj kvalitet. Det giver kunden det bedst muligt indtryk af produktet og signalerer samtidig professionalisme fra din side.

2. Skab en ordentlig zoomfunktion. På den måde kan kunden studere produktet og se mange af de helt små detaljer. Det øger sandsynligheden for, at kunden tør købe varen uden at have set den i virkeligheden.

3. Vis produktet fra flere forskellige vinkler. Det kan nemlig på forhånd svare på kundens spørgsmål som for eksempel, hvordan en kjoles rygudskæring ser ud, eller hvordan en sko ser ud fra siden, bagfra, ovenfra, forfra m.v.

Eksempel fra smartguy.dk.

Benytter du disse tre visuelle hjælpemidler, gør du det lettere for brugeren at visualisere produktet i sit eget hjem - og øger dermed brugerens tilknytning til produktet, sådan som det er fremstillet i din e-shop.

Derfor, hvis du vil booste salget på din julehandel er mine anbefalinger klare. Lav en fyldestgørende produktside med tekst, der giver brugeren svar på sine bekymringer, behov og ikke mindst taler til de underliggende motiver for købet. Supplerer du med billeder af høj kvalitet, en god zoomfunktion og tilbyder du dine kunder muligheden for at se produktet fra flere vinkler - så har du opskriften på en vinderside!

God jul! :)

Udgivet:
16. oktober 2012
Tags:
Større digital forretningsforståelse? Kontakt os i dag